Zonne-energie

Zonne-energie is het gebruik van de energie van de zon, hetzij direct als thermische energie (warmte) of door het gebruik van fotovoltaïsche cellen in zonnepanelen en transparant fotovoltaïsch glas om elektriciteit op te wekken.

Standaard fotovoltaïsche zonnepanelen zijn de meest efficiënte toepassing van fotovoltaïsche energie. Fotovoltaïsch glas maakt het echter mogelijk elektriciteit op te wekken met oppervlakken zoals ramen van gebouwen die voorheen alleen passieve zonne-energie konden opwekken, en maakt ook andere opties mogelijk, zoals kleurkeuzes. Andere technologieën zijn low-tech zonneverwarmers van gerecycled blik die een goedkope warmtebron vormen.

Geconcentreerde zonne-energie maakt gebruik van meerdere lenzen of reflectoren om meer van de thermische energie van de zon op te vangen. De overdag verzamelde thermische energie wordt gewoonlijk toegepast op olie of gesmolten zouten die warmte vasthouden om 's nachts water te koken voor stoomturbinegeneratoren.

In het datacenter worden zonne-energie en andere bronnen van schone elektriciteit, zoals windenergie en getijdenenergie, steeds vaker geïmplementeerd om geld te besparen, de zelfvoorzienendheid te vergroten en de duurzaamheid te verbeteren. Apple, Google en Microsoft behoren tot de grote IT-bedrijven die investeren in hernieuwbare energie.  

Zonestroom is niet alleen goedkoper dan fossiele brandstoffen, maar voorkomt ook de kosten van  milieuschade door winning, lozingen en het omgaan met vervuiling die ontstaat door verbranding. 

Zie ook:groene IT, groen datacenter, The Green Grid