Zichtlijn (LOS)

Zichtlijn (LOS) is de mate van belemmering op het pad tussen twee punten.

De mate van belemmering in een LOS bepaalt niet alleen de zichtbaarheid van het ene punt naar het andere, maar ook de kwaliteit van de signaalontvangst voor draadloze transmissies, zoals Wi-Fi. Duidelijke LOS is noodzakelijk voor draadloze infraroodnetwerken of LED-gebaseerde Li-Fi.

Analyse van de line of site is bijzonder belangrijk voor het plannen van de uitrol van draadloze netwerken. Een duidelijke line of site tussen twee antennes is ideaal voor de beste ontvangst. Een radiosignaal kan echter doordringen en om een of andere obstructie heen buigen of kaatsen, in tegenstelling tot de zichtlijn voor een oog. LOS wordt vaak gecategoriseerd met aparte afkortingen voor de verschillende niveaus van obstructie. Een volledig open pad is de situatie die wordt afgekort als LOS. Een bijna-zichtlijn met gedeeltelijke obstructies wordt afgekort als nLOS en een volledig geblokkeerde niet-zichtlijn als NLOS.

Radio frequenties penetreren meer materialen dan fotonen, maar deze penetratie is niet uniform en hangt af van de dichtheid van de materialen of het hebben van gaten groot genoeg voor de radiogolven om door te dringen. Een houten muur wordt bijvoorbeeld veel gemakkelijker door radio doordrongen dan beton, en metalen zijn nog minder doordringbaar. De afhankelijkheid van dichtheid betekent dat een duidelijk LOS van belang is en dat als er obstructies zijn, het ook van belang is waar die obstructies van gemaakt zijn.

Om de prestaties van een draadloos netwerk te verbeteren en de hoeveelheid benodigde apparatuur en dus de kosten te beperken, is het belangrijk zorgvuldig rekening te houden met LOS-obstakels en hun materialen, alsmede met storende netwerken en radiostoringen van andere elektronische en mechanische apparatuur rond draadloze gateways of antennes.