Zeven verspillingen

Wat zijn de zeven verspillingen?

De zeven verspillingen zijn categorieën van onproductieve productiepraktijken die zijn geïdentificeerd door Taiichi Ohno, de vader van het Toyota Production System (TPS). De categorieën vormen een integraal onderdeel van het TPS (in Noord-Amerika bekend als slanke productie).

Hieronder volgen de zeven verspillingen, zoals gecategoriseerd door Taiichi Ohno:

 • Overproductie -- De productie van producten vooruitlopend op of boven de vraag verspilt geld, tijd en ruimte.
 • Wachten -- Processen zijn ineffectief en er wordt tijd verspild wanneer een proces wacht om te beginnen terwijl een ander proces klaar is. In plaats daarvan moet de stroom van activiteiten vloeiend en ononderbroken zijn. Volgens sommige schattingen wordt maar liefst 99 procent van de productietijd besteed aan wachten.
 • Transport -- Het verplaatsen van een product tussen productieprocessen voegt geen waarde toe, is duur en kan schade of productverslechtering veroorzaken.
 • Onjuiste verwerking -- Te ingewikkelde en dure apparatuur is verspilling als eenvoudigere machines even goed zouden werken.
 • Excessieve inventaris verspilt middelen door de kosten van opslag en onderhoud.
 • Onnodige beweging -- Er worden middelen verspild als werknemers moeten bukken, reiken of lopen om hun werk te kunnen doen. Er moet een ergonomische beoordeling van de werkplek worden uitgevoerd om een efficiëntere omgeving te ontwerpen.
 • Defecten -- Het inspecteren en in quarantaine plaatsen van voorraden kost tijd en geld.

Lean manufacturing is gebaseerd op een just-in-time productiemodel om verspilling door overproductie, wachten en overtollige voorraden te voorkomen.

Nadat de categorieën van verspilling zijn vastgesteld, zijn er andere voorgesteld om toe te voegen, waaronder:

 • Onbenutting van de vaardigheden van werknemers -- Hoewel werknemers doorgaans worden aangenomen voor een specifieke vaardigheid, brengen zij altijd andere vaardigheden en inzichten mee naar de werkplek die moeten worden erkend en benut.
 • Onveilige werkplekken en omgevingen -- Ongevallen en gezondheidsproblemen van werknemers als gevolg van onveilige werkomstandigheden verspillen middelen.
 • Tekort aan informatie of het delen van informatie -- Onderzoek en communicatie zijn van essentieel belang om activiteiten op volle capaciteit te laten draaien.
 • Uitval van apparatuur -- Slecht onderhouden apparatuur kan tot schade leiden en middelen kosten, zowel in tijd als in geld.

Hoewel de lijst met zeven verspillingen is opgesteld voor de productiesector, kunnen de categorieën worden aangepast zodat ze op de meeste soorten werkplekken kunnen worden toegepast.

Zie ook: lean programming.

Lees meer over IT:
> David McBride schrijft over de zeven verspillingen.
> Wikipedia schrijft over de zeven verspillingen in zijn vermelding voor Muda.
> Agrilean legt uit hoe de zeven verspillingen organisatorische waarde beroven.