Zeven-segment display

Een zeven-segment display is een set van zeven staafvormige LED (light-emitting diode) of LCD (liquid crystal display) elementen, gerangschikt om een vierkantig figuur 8 te vormen. Enkele zeven-segment displays gebruiken andere verlichtingsinrichtingen, zoals gloeilampen of gas-plasma ("neon") lampen. Als alle elementen geactiveerd zijn, geeft het display een cijfer 8 weer. Als sommige elementen geactiveerd zijn, maar andere niet, kan elk cijfer van 0 tot 9 worden afgebeeld, evenals de meeste hoofdletters en kleine letters van het Engelse alfabet.

Zeven-segment displays worden vaak gebruikt in digitale klokken, klokradio's, timers, polshorloges en rekenmachines. Ze zijn ook te vinden in kilometertellers, snelheidsmeters, radiofrequentie-indicatoren en vrijwel elk ander display dat alleen alfanumerieke tekens gebruikt (zonder de noodzaak van afbeeldingen). Sommige zeven-segment displays produceren een "cursieve" (schuine) set karakters.

Individuele zeven-segment display pakketten zijn verkrijgbaar bij een verscheidenheid van leveranciers. De meeste hebben de vorm van een rechthoekige doos met uitstekende pinnen, die eruitziet als een IC-pakket (geïntegreerde schakeling), maar dan groter. Sommige zeven-segment displays hebben een decimale punt (een klein puntvormig element) rechts onder de balkvormige segmenten, zodat de voorkant van het pakket in feite acht onafhankelijke elementen bevat. Enkele zeven-segment displays hebben nog meer puntvormige elementen om de tijd in uur-en-minuut formaat weer te geven, b.v. 12:30. Meerdere pakketten kunnen in een horizontale rij worden gerangschikt om grote decimale getallen, afkortingen, acroniemen en korte woorden weer te geven.

Het zeven-segmenten concept is meer dan een eeuw oud. Een van de vroegste vermeldingen van het gebruik ervan dateert van een elektrische centrale in het jaar 1910. Dat display bestond uit een grote matrix van gloeilampen die in zeven rijen waren gerangschikt. De lampen konden rij voor rij worden aan- en uitgezet om ingenieurs te informeren over de toestand van het systeem.

 

Volgende pagina's over zevensegment-displays:

Uize Javascript Framework biedt een interactieve demonstratie van de tekens die een zevensegment-display kan weergeven.

Instructables beschrijft enkele experimenten die je kunt doen met zevensegment-displays.