Zettaflops

(ZFlop) is een verwerkingscapaciteit van een septiljoen drijvende komma-bewerkingen per seconde (FLOPS).

De zetta in zettaflop staat voor 10 tot de 21e macht -- 10 vermenigvuldigd met zichzelf 21 keer (wat gelijk staat aan een septiljoen). IBM definieert floating-point-codering als "een methode om reële getallen te coderen binnen de grenzen van de eindige precisie die op computers beschikbaar is". Met floating-point codering kunnen extreem lange getallen relatief gemakkelijk worden verwerkt.

Het berekenen van floating-point getallen is vaak nodig in wetenschappelijke reken- of real-time verwerkingstoepassingen. FLOPS is een gebruikelijke maatstaf voor elke computer waarop deze toepassingen worden uitgevoerd. In afnemende volgorde van grootte zijn dat: yottaflop, zettaflop, exaflop, petaflop, teraflop, gigaflop en megaflop.

De huidige supercomputers hebben het verwerkingsniveau van petaflops bereikt. Verwacht wordt dat zettaflops verwerking niet voor 2030 zal worden bereikt.

Zie onze tabel met multiplier-voorvoegsels: Kilo, mega, giga, tera, peta and all that