Zakelijke duurzaamheid

Zakelijke duurzaamheid, ook bekend als corporate sustainability, is het beheer en de coördinatie van milieu-, sociale en financiële eisen en zorgen om verantwoord, ethisch en voortdurend succes te verzekeren.

In een bredere context worden sociale, milieu- en economische eisen beschouwd als de drie pijlers van duurzaamheid. Binnen het bedrijfsleven worden zij soms aangeduid als de drievoudige bottom line. Dit concept wijkt af van het traditionele concept van de bottom line, waarbij alle inspanningen worden beoordeeld in termen van hun kortetermijneffect op de winst.

In traditionele bedrijfsculturen worden sociale en milieuoverwegingen doorgaans beschouwd als strijdig met financiële doelstellingen.  Uitputting van niet-hernieuwbare hulpbronnen, bijvoorbeeld, is duidelijk geen duurzame praktijk. Maar omdat alternatieven meestal investeringen in infrastructuur vereisen, is het blijven vertrouwen op fossiele brandstoffen de minst dure optie voor de korte termijn.

Het doel van duurzaamheid vereist een langere tijdlijn voor rendement op investeringen (ROI), maar als de eerste investeringen eenmaal zijn gedaan, kunnen ze daadwerkelijk leiden tot een hogere winstgevendheid.  Een voorbeeld is vrije koeling voor datacenters, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijk voorkomende verschijnselen om de temperatuur te beheersen. Hoewel de betrokken technologieën in het begin geld kunnen kosten, zijn de hernieuwbare hulpbronnen waarop ze gebaseerd zijn vrij beschikbaar en betrouwbaar, wat zich uiteindelijk zal uitbetalen.

Ook investeringen in sociaal-ethische praktijken kunnen een bedrijf in het begin geld kosten, maar leiden meestal tot een betere werving, branding en public relations (PR), die allemaal tot een hogere winstgevendheid leiden.

Zie ook: World's Most Ethical (WME), duurzaamheid in de toeleveringsketen, duurzaamheidsrisicobeheer (SRM)