XSL Transformaties (XSLT)

XSL Transformaties (XSLT) is een standaardmanier om te beschrijven hoe de structuur van een XML-document (Extensible Markup Language) kan worden getransformeerd (veranderd) in een XML-document met een andere structuur. XSLT is een aanbeveling van het World Wide Web Consortium (W3C).

XSLT kan worden gezien als een uitbreiding van de Extensible Stylesheet Language (XSL). XSL is een taal voor het opmaken van een XML-document (bijvoorbeeld om aan te geven hoe de in het XML-document beschreven gegevens op een webpagina moeten worden gepresenteerd). XSLT laat zien hoe het XML-document moet worden gereorganiseerd tot een andere gegevensstructuur (die vervolgens kan worden gepresenteerd door een XSL-stylesheet te volgen).

XSLT wordt gebruikt om te beschrijven hoe de source tree of gegevensstructuur van een XML-document moet worden getransformeerd in de result tree voor een nieuw XML-document, dat qua structuur volledig anders kan zijn. De codering voor de XSLT wordt ook wel een stylesheet genoemd en kan worden gecombineerd met een XSL-stylesheet of onafhankelijk daarvan worden gebruikt.