XrML (Extensible Rights Markup Language)

XrML (Extensible Rights Markup Language) is een voorgestelde standaard markuptaal voor digitaal rechtenbeheer (DRM). De op XML gebaseerde taal stelt gebruikers in staat rechten en voorwaarden te specificeren voor bronnen, zoals digitale inhoud of webdiensten. Eén standaardtaal voor DRM zou het kopen en verkopen van inhoud via het internet vergemakkelijken, terwijl die inhoud tegelijkertijd wordt beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. ContentGuard, Hewlett-Packard, Microsoft, Reuters en VeriSign behoren tot de bedrijven die XrML promoten.

XrML is ontwikkeld op basis van Digital Property Rights Language (DPRL), een op Lisp gebaseerde taal die is ontwikkeld door Mark Stefik van Xerox's Palo Alto Research Center. Stefik creëerde DPRL als een machineleesbare taal die kon worden gebruikt om toegangsregels en -procedures te definiëren, voor gebruik met de vertrouwde PC. Stefik maakte DPRL 2.0 op XML gebaseerd, omdat XML uitbreidbaar is en dus interoperabel met andere opkomende normen en in staat om zich aan veranderende behoeften aan te passen.

Xerox lanceerde, met medewerking van Microsoft, een nieuw bedrijf voor de ontwikkeling en promotie van DPRL. In 2000 bracht dat bedrijf, ContentGuard, XrML uit als een verfijnde versie van de eerdere taal.