XML infoset (XML-informatieset)

De XML-informatieset, ook wel de XML-infoset genoemd, is een specificatie voor een abstract model van een Extensible Markup Language (XML)-document. De specificatie bevat een consistente reeks definities voor gebruik in andere specificaties die relevant zijn voor de gegevens in XML-documenten.

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft in februari 2004 de tweede editie van de XML-infoset-aanbeveling goedgekeurd.

De specificatie beschrijft het gegevensmodel voor een XML-document als een reeks informatie-items. Volgens de aanbeveling van de tweede editie kan de XML-infoset de volgende informatie-elementen bevatten:

 • documenten
 • elementen binnen documenten
 • attributen van documenten
 • documentverwerkingsinstructies
 • uitgebreide entiteit verwijzingen
 • karakters
 • comments
 • Document Type Definitions (DTD's)
 • unparsed entities
 • notations
 • namespaces