WYSIWYP (what you see is what you print)

WYSIWYP (uitgesproken als wizzy-whip en staat voor what you see is what you print ) is de mogelijkheid van een toepassingsprogramma, zoals een tekstverwerker, om printversies van inhoud te genereren die overeenkomen met wat de gebruiker op het scherm ziet. De WYSIWYP-functie is bedoeld om een probleem op te lossen dat gebruikers van tekstverwerkers heeft geplaagd sinds computers de typemachines hebben vervangen: afdrukken wijken vaak af van hun tegenhangers op het scherm.

Een afdruk van een programma met WYSIWYP zou dezelfde lay-out, resolutie en kleuren moeten hebben als de versie op het scherm. Het succes van WYSIWYP kan echter tot op zekere hoogte afhangen van de hardware van de gebruiker en de bijbehorende software.

De term is een variatie op WYSIWYG (what you see is what you get).