Write through

Write through is een opslagmethode waarbij gegevens tegelijkertijd in de cache en op de corresponderende locatie in het hoofdgeheugen worden geschreven. De gegevens in de cache kunnen op verzoek snel worden opgehaald, terwijl dezelfde gegevens in het hoofdgeheugen ervoor zorgen dat er niets verloren gaat bij een crash, stroomuitval of andere systeemstoring.

Hoewel doorschrijven het risico van gegevensverlies minimaliseert, moet elke schrijfoperatie twee keer worden uitgevoerd, en deze redundantie kost tijd. Het actieve toepassingsprogramma moet wachten tot elk blok gegevens zowel in het hoofdgeheugen als in de cache is geschreven, alvorens de volgende bewerking te starten. De "gegevensverzekering" gaat dus ten koste van de systeemsnelheid.

Write through is de voorkeursmethode voor gegevensopslag in toepassingen waarbij verlies van gegevens niet kan worden getolereerd, zoals bankieren en controle van medische apparatuur. In minder kritische toepassingen, en vooral wanneer het gegevensvolume groot is, versnelt een alternatieve methode, die "terugschrijven" wordt genoemd, de systeemprestaties, omdat updates normaal gesproken uitsluitend naar de cache worden geschreven, en alleen met bepaalde tussenpozen of onder bepaalde voorwaarden een back-up in het hoofdgeheugen wordt gemaakt.