World Wide Web (WWW)

Het World Wide Web (WWW) is een combinatie van alle bronnen en gebruikers op het Internet die gebruik maken van het Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Een bredere definitie komt van het World Wide Web Consortium (W3C):

"The World Wide Web is the universe of network-accessible information, an embodiment of human knowledge."

The Web, as it's commonly known, is often confused with the internet. Hoewel de twee nauw met elkaar verbonden zijn, zijn het toch verschillende dingen. Het internet is, zoals de naam al aangeeft, een netwerk, een enorm, wereldwijd netwerk dat een veelheid van kleinere netwerken omvat. Als zodanig bestaat het internet uit ondersteunende infrastructuur en andere technologieën. Het Web is daarentegen een communicatiemodel dat, via HTTP, de uitwisseling van informatie over het internet mogelijk maakt.

Tim Berners-Lee is de uitvinder van het Web en de directeur van het W3C, de organisatie die toezicht houdt op de ontwikkeling ervan. Berners-Lee ontwikkelde hypertext, de methode van directe kruisverwijzing die communicatie op het web ondersteunt, waardoor het gemakkelijk wordt inhoud op een webpagina te koppelen aan inhoud elders. De introductie van hypertekst zorgde voor een revolutie in de manier waarop mensen het internet gebruikten.

In 1989 begon Berners-Lee te werken aan de eerste World Wide Web server bij CERN. Hij noemde de server "httpd" en noemde de eerste client "WWW". Oorspronkelijk was WWW niet meer dan een WYSIWYG hypertext browser/editor die draaide in de NeXTStep omgeving. 

Het World Wide Web is wijd en zijd beschikbaar sinds 1991.