Windpark

Een windpark of windpark is een groepering van windturbines in een gebied.

Windparken worden geplaatst in gebieden met een constante en minder turbulente luchtstroom. Ze kunnen op land staan (on shore) of op zee (off shore), op platforms of op pijlers die uit de zeebodem komen.

De turbines in een windpark zijn onderling verbonden via een middenspanningssysteem, op 34,5 k volt. De middenspanning wordt vervolgens in een onderstation verhoogd met behulp van een transformator om de stroom naar zijn bestemming te sturen, meestal het elektriciteitsnet. De reden waarom zelfs de middenspanning zo hoog is, is om het stroomverlies over draadafstanden tot een minimum te beperken.

De grootste on-shore windparken zijn die van China, met meer dan 5000 megawatt, en die van de V.S. met meer dan 1000 megawatt. In Europa zijn er 36 offshore-windmolenparken, die bijna 2400 megawatt aan schone elektriciteit produceren.