Wikinomics

Wikinomics is een term die de effecten beschrijft van uitgebreide samenwerking en gebruikersparticipatie op de markt en de bedrijfswereld. Don Tapscott en Anthony D. Williams maakten de term populair in hun boek, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything , gepubliceerd in december 2006. Het woord zelf is samengesteld uit wiki (een serverprogramma dat gebruikers in staat stelt om samen te werken aan een website) en economie.

Volgens Tapscott en Williams zijn deze vier principes de centrale concepten van wikinomics in de onderneming:

  • Openheid, die niet alleen open normen en inhoud omvat, maar ook financiële transparantie en een open houding tegenover externe ideeën en middelen
  • Peering, die hiërarchische modellen vervangt door een meer collaboratief forum. Tapscott en Williams noemen de ontwikkeling van Linux als het "ultieme voorbeeld van peering."
  • Delen, dat is een minder propriëtaire benadering van (onder andere) producten, intellectueel eigendom, bandbreedte, wetenschappelijke kennis
  • Acting globally, wat inhoudt dat globalisering wordt omarmd en "fysieke en geografische grenzen" worden genegeerd, zowel op bedrijfs- als op individueel niveau.

Hoewel wikinomics in essentie een Web 2.0 fenomeen is, benadrukken de auteurs dat het bereik van wikinomics zich uitstrekt tot de bredere cultuur: "Dit is meer dan open source, sociale netwerken, zogenaamde crowdsourcing, smart mobs, crowd wisdom, of andere ideeën die het onderwerp aansnijden. We hebben het eerder over een diepgaande verandering in de structuur en modus operandi van het bedrijf en onze economie, gebaseerd op nieuwe concurrentieprincipes zoals openheid, peering, delen en wereldwijd handelen."

Het laatste hoofdstuk van Wikinomics bevat slechts 15 woorden: "Doe met ons mee aan het samenstellen van de definitieve gids voor de eenentwintigste-eeuwse onderneming op www.wikinomics.com." Tapscott en Williams hebben een wiki opgezet waar lezers de inhoud van het laatste hoofdstuk van hun boek kunnen schrijven en bewerken.