Werkwoord / predicaat

Een werkwoord is een woord dat een fysieke of mentale actie of een staat van zijn aangeeft. 

Typisch heeft een zin minstens een onderwerp (de actor) en een werkwoord (de actie). Het werkwoord vertelt ons wat het onderwerp van de zin aan het doen is. De hele actie staat bekend als het predikaat van de zin, dat alleen het werkwoord kan zijn of een hoofdwerkwoord met een hulpwerkwoord of het werkwoord kan omvatten, het lijdend voorwerp (de entiteit of het ding waarop wordt gereageerd) en mogelijk een adjunct (iets dat informatie over de actie toevoegt, maar niet nodig is voor het begrip). Het predikaat kan elk woord in de zin omvatten, behalve het onderwerp. 

Hier volgt een voorbeeld:

De CFO rapporteerde fusies en overnames (M&A) over het eerste kwartaal.

In die zin is de CFO het onderwerp en is de rest van de zin het predikaat, omdat het dient om te beschrijven wat de CFO deed. The CFO (subject) reported (verb) would be a complete sentence, but adding mergers and acquisitions (the object) tells us what was reported and adding for the first quarter (adjunct) gives us more information.

See a video about predicates and verbs: