Weerstand

Weerstand is de weerstand die een stof biedt tegen de stroom van elektrische stroom.  Hij wordt weergegeven door de hoofdletter R.  De standaardeenheid van weerstand is de ohm, soms uitgeschreven als een woord, en soms gesymboliseerd door de Griekse hoofdletter omega: Griekse letter omega

Wanneer een elektrische stroom van één ampère door een component loopt waarover een potentiaalverschil (spanning) van één volt bestaat, dan is de weerstand van die component één ohm. (Voor meer bespreking van het verband tussen stroom, weerstand en spanning, zie de wet van Ohm.)

In het algemeen, wanneer de toegepaste spanning constant wordt gehouden, is de stroom in een gelijkstroom (DC) elektrisch circuit omgekeerd evenredig met de weerstand.  Als de weerstand wordt verdubbeld, wordt de stroom gehalveerd; als de weerstand wordt gehalveerd, wordt de stroom verdubbeld.  Deze regel geldt ook voor de meeste laagfrequente wisselstroom (AC) systemen, zoals huishoudelijke stroomkringen.In sommige wisselstroomcircuits, vooral bij hoge frequenties, is de situatie ingewikkelder omdat sommige componenten in deze systemen energie kunnen opslaan en afgeven, maar ook afvoeren of omzetten.

De elektrische weerstand per lengte-, oppervlakte-, of volume-eenheid van een stof wordt weerstandsvermogen genoemd. Weerstandsgetallen worden vaak opgegeven voor koper- en aluminiumdraad, in ohms per kilometer.

Weerstand tegen wisselstroom, maar niet tegen gelijkstroom, is een eigenschap die reactantie wordt genoemd.  In een wisselstroomcircuit vormen de weerstand en de reactantie samen een vectoriële impedantie.

Weerstand staat in contrast met geleiding, die een maat is voor het gemak waarmee elektrische stroom door een stof vloeit.