Weerstand

Een weerstand is een elektrische component die de stroom in een elektronische schakeling beperkt of regelt. Weerstanden kunnen ook worden gebruikt om een bepaalde spanning te leveren voor een actief apparaat zoals een transistor.

Als alle andere factoren gelijk zijn, is in een gelijkstroomschakeling de stroom door een weerstand omgekeerd evenredig met zijn weerstand, en recht evenredig met de spanning erover. Dit is de bekende wet van Ohm. In wisselstroomschakelingen geldt deze regel ook, zolang de weerstand geen inductie of capaciteit bevat.

Weerstanden kunnen op verschillende manieren worden gefabriceerd. Het meest voorkomende type in elektronische apparaten en systemen is de weerstand met koolstofcompositie. Fijnkorrelige koolstof (grafiet) wordt gemengd met klei en gehard. De weerstand is afhankelijk van de verhouding tussen koolstof en klei; hoe hoger deze verhouding, hoe lager de weerstand.

Een ander type weerstand wordt gemaakt door Nichrome of soortgelijke draad op een isolerende vorm te wikkelen. Deze component, draadgewonden weerstand genoemd, kan hogere stromen verwerken dan een weerstand met koolstofcompositie van dezelfde fysieke afmetingen. Omdat de draad echter tot een spoel is gewikkeld, werkt de component niet alleen als weerstand, maar ook als een inductor. Dit heeft geen invloed op de prestaties in gelijkstroomschakelingen, maar kan een nadelig effect hebben in wisselstroomschakelingen, omdat de inductie het apparaat gevoelig maakt voor veranderingen in frequentie.