WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

De Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive is wetgeving die, in combinatie met RoHS, doelstellingen voorschrijft voor het inzamelen, terugwinnen en recyclen van elektronica en onderdelenmateriaal. De WEEE-richtlijn is in februari 2003 aangenomen in de Europese Gemeenschap (EG). Een van de bepalingen van de richtlijn is dat fabrikanten verantwoordelijk zijn voor de verwijdering van hun producten en deze op een milieuverantwoorde manier moeten afhandelen. De richtlijn bepaalt ook dat de consument van de goederen deze ten minste kosteloos aan de fabrikant moet kunnen retourneren om ze te laten verwijderen.

Om bekendheid te geven aan de AEEA-richtlijn heeft de Royal Society of Arts op de South Bank een 7 meter hoog beeld opgericht met de naam 'WEEE Man'. De WEEE-man was opgebouwd uit 3,3 ton elektrische goederen, dat is de hoeveelheid elektrisch afval die de gemiddelde inwoner van het VK over zijn hele leven voor zijn rekening neemt.