Web bug (Web beacon)

Een Web bug, ook bekend als een Web beacon, is een bestandsobject dat op een webpagina of in een e-mailbericht wordt geplaatst om het gedrag van de gebruiker te monitoren.

In tegenstelling tot een cookie, dat door een browsergebruiker kan worden geaccepteerd of geweigerd, komt een Web bug aan als gewoon een andere GIF of een ander bestandsobject. Het kan meestal alleen worden gedetecteerd als de gebruiker naar de bronversie van de pagina kijkt om een tag te vinden die van een andere webserver wordt geladen dan de rest van de pagina.

Hoewel voorstanders van Internet privacy bezwaar maken tegen het gebruik van Web bugs in het algemeen, geven de meesten toe dat Web bugs positief kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om schendingen van het auteursrecht op het web op te sporen.

Volgens Richard M. Smith kan een Web bug de volgende statistieken verzamelen:

  • Het IP-adres van de computer die de Web bug heeft opgehaald.
  • De URL van de pagina waar de Web bug zich op bevindt.
  • De URL van de Web bug.
  • Het tijdstip waarop de Web bug is bekeken.
  • Het type browser waarmee de Web bug is opgehaald.
  • Een eerder ingestelde cookie-waarde.

Web bugs worden vaak door spammers gebruikt om e-mailadressen te valideren. Wanneer een ontvanger een e-mailbericht opent dat een webbug bevat, geeft de informatie die naar de afzender wordt teruggestuurd aan dat het bericht is geopend, wat bevestigt dat het e-mailadres geldig is.