Web-Braille

Web-Braille is een leveringssysteem waarmee inhoud op een brailleleesregel kan worden gelezen of naar een brailleleesmachine kan worden verzonden. De naam is eigen aan het beveiligde downloadsysteem van de Nationale Bibliotheek voor Blinden en Lichamelijk Gehandicapten:

Web-Braille-bestanden hebben meestal de extensie .brf. De braillecodes in brailleklare bestanden stellen blinden in staat elektronische documenten van computerschijven of van het Internet te lezen.

Web-Braillebestanden bevatten doorgaans 25 regels per pagina, waarbij elke regel maximaal 39 tekens kan bevatten. Een enkele gedrukte pagina wordt vertaald in meerdere braillepagina's; de precieze verhouding hangt af van de aard van het document. Wiskundige uitdrukkingen en symbolen, evenals grafische afbeeldingen, kunnen worden omgezet in woorden voordat ze worden omgezet in braille-klare bestanden. Complexe wiskundige documenten hebben de hoogste braille-tekst pagina-omzettingsratio's.

Er zijn enkele duizenden Web-Braille boeken beschikbaar om te downloaden van de National Library Service (NLS) in de V.S. Elke maand worden ongeveer 40 nieuwe boeken in dit formaat online gepubliceerd. Het NLS Web-Braille materiaal is alleen beschikbaar voor burgers of ingezetenen van de Verenigde Staten, of voor gekwalificeerde instellingen.