Web-Based Enterprise Management (WBEM)

Web-Based Enterprise Management (WBEM) is een verzameling industriestandaarden die een onderneming kan gebruiken om haar informatieverrichtingen in de gedistribueerde computeromgeving van het Internet te beheren. Een belangrijk onderdeel van WBEM is het Common Information Model (CIM), een standaard voor het definiëren van apparaat- en toepassingskenmerken, zodat systeem- en netwerkbeheerders en beheerprogramma's apparaten en toepassingen van verschillende fabrikanten of bronnen op dezelfde manier kunnen besturen. WBEM-normen bieden een webgebaseerde aanpak voor de uitwisseling van CIM-gegevens tussen verschillende technologieën en platforms. CIM-gegevens worden gecodeerd met behulp van Extensible Markup Language (XML) en gewoonlijk verzonden tussen WBEM-servers en -clients met behulp van het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) van het internet.

WBEM is ontworpen om uitbreidbaar te zijn, zodat in de toekomst nieuwe toepassingen, apparaten en besturingssystemen kunnen worden gespecificeerd. Open-source implementaties van WBEM zijn beschikbaar bij verschillende leveranciers, waaronder OpenPegasus, OpenWBEM en WBEMsource. Van WBEM wordt gezegd dat het bijzonder geschikt is voor opslagnetwerken, grid computing, utility computing en Web services.

Compaq's Systems Division en een industrieconsortium bestaande uit Compaq, BMC, Cisco, Intel en Microsoft introduceerden in juli 1996 voor het eerst het concept om industriestandaarden op te stellen voor gedistribueerd computergebruik op het Internet.  Hun werk werd later overgedragen aan de Distributed Management Task Force (DTMF), zodat de standaarden leveranciersneutraal zouden blijven. Een meer beperkte benadering van een standaard voor netwerkbeheer, het Simple Network Management Protocol (SNMP) werd eerder ontwikkeld en is nog steeds in gebruik.