Weak tie theory

Weak tie theory is de stelling dat bekenden waarschijnlijk invloedrijker zijn dan goede vrienden, met name in sociale netwerken.

Weak tie theory komt voort uit Nick Granovetter's artikel "The Strength of Weak Ties," uit 1973, dat ging over de verspreiding van informatie via sociale netwerken. In die tijd speelde sociaal netwerken zich bijna volledig af in de fysieke wereld. Veel van de vroege sociale netwerktheorieën zijn sindsdien echter op natuurlijke wijze gedemonstreerd via sociale media en in veel gevallen hebben sites als Facebook, LinkedIn en Twitter de betrokken processen versneld.

Granovetter categoriseerde interpersoonlijke banden als sterk, zwak of afwezig. Een sterke band is iemand binnen een hechte kring van familie en vrienden. Sterke banden zijn essentieel voor een echte gemeenschap, maar het zijn typisch groepen met veel overeenkomsten en als zodanig minder waarschijnlijk dan meer ijle banden om nieuwe informatie en perspectieven mee te nemen naar hun groep.

Social media influencers zijn uitstekende voorbeelden van zwakke banden. Zij hebben doorgaans grote groepen volgers en hun invloed is ook verdeeld over de netwerken van die volgers. (Zwakke banden die sociale netwerken met elkaar verbinden worden ook wel bruggen genoemd.) Afwezige banden zijn verbindingen waarvan men zou verwachten dat ze zouden bestaan, maar die er niet zijn. Bijvoorbeeld, men zou kunnen veronderstellen dat twee prominente schrijvers in een bepaald genre met elkaar verbonden zijn. Een afwezige band is het ontbreken van een band tussen zulke mensen. In de regel kan een "absence tie" vrij gemakkelijk worden omgezet in een "weak tie". Ook kan een afwezige binding of een zwakke binding door interactie een sterke worden.

Omdat netwerken van sterke bindingen zelfbeperkend zijn, kunnen ze leiden tot wat wel eens een filterzeepbel wordt genoemd: een beperking van nieuws, informatie en ideeën die het gevolg is van zaken als zoekpersonalisatie en het in stand houden van connecties, meestal binnen homogene groepen mensen.De beperking kan voortkomen uit de vooringenomenheid om informatie te bevestigen, de menselijke neiging om informatiebronnen te zoeken die ons bestaande perspectief en overtuigingen ondersteunen. Een groter sociaal netwerk met veel zwakke banden daarentegen zal die neiging waarschijnlijk uitdagen en kritisch denken ondersteunen.

Binnen de onderneming kan een afdeling of een projectteam worden beschouwd als een groep sterke banden. Volgens de zwakke-bandentheorie zal het aanmoedigen van communicatie en samenwerking tussen groepen waarschijnlijk de verspreiding van ideeën en informatie vergroten en creativiteit en innovatie bevorderen. Het creëren van meer banden tussen werknemers zal de stroom van ideeën vergroten -- en dat geldt vooral voor werknemers die geen duidelijke behoefte hebben om te communiceren. Door het creëren van zwakke banden te bevorderen, kunnen inkomstengenererende mogelijkheden, kostenbesparende strategieën, aanbevelingen voor productiviteitsverhoging, verbeteringen in productontwikkeling, naast eindeloos veel andere mogelijkheden, worden gegenereerd.