Wattuur (Wh)

Het wattuur (symbool Wh) is een eenheid van energie die overeenkomt met een watt (1 W) aan vermogen dat gedurende een uur (1 h) is verbruikt. De wattuur is geen standaardeenheid in enig formeel systeem, maar hij wordt algemeen gebruikt in elektrische toepassingen.

Een energieverbruik van 1 Wh komt overeen met 3600 joule (3,600 x 103 J). Vermenigvuldig met 3,600 x 103 om joules te verkrijgen als de watt-uren bekend zijn. Vermenigvuldig met 2,778 x 10-4 om watt-uren te verkrijgen als joules bekend zijn.

In het algemeen is energie (E) gelijk aan vermogen (P) vermenigvuldigd met tijd (t). Om E in watt-uur te bepalen, moet P worden uitgedrukt in watt en t in uur. Stel dat een lamp van 60 W 3 uur brandt. Dan is P = 60 en t = 3, dus de energie E in watt-uur is:

E = Pt = 60 x 3 = 180 Wh

Als P en t niet in respectievelijk watt en uur zijn uitgedrukt, moeten ze in die eenheden worden omgerekend voordat E in watt-uur wordt bepaald.

De watt-uur wordt zelden gebruikt om energie in een andere dan elektrische vorm uit te drukken. Een hoeveelheid benzine, olie of steenkool bevat potentiƫle energie die vrijkomt wanneer de brandstof wordt verbrand. De warmte-energie die vrijkomt bij de verbranding van dergelijke brandstoffen wordt gewoonlijk uitgedrukt in joules volgens het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI) of in Britse thermische eenheden (Btu) volgens het foot-pound-second (fps) of Engels stelsel. Als deze energie wordt gebruikt om een elektrische generator te laten werken, kan het vermogen van de generator over een bepaalde periode worden uitgedrukt in watt-uur.

Vergelijk kilowattuur. Zie ook energie, joule, Internationaal Stelsel van Eenheden (SI), en Tabel van Fysische Eenheden.