W3C log

Een W3C log is een toegangslog voor webservers waarin tekstbestanden worden gegenereerd met gegevens over elk toegangsverzoek, waaronder het bron Internet Protocol ( IP ) adres, de HTTP versie, het browsertype, de verwijzende pagina, en de tijdstempel. Het formaat is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium ( W3C ), een organisatie die normen voor de ontwikkeling van het web bevordert.

Als een webpagina meerdere elementen bevat (wat meestal het geval is) en door een internetgebruiker wordt opgevraagd, maakt het W3C-logboek voor die gebeurtenis een afzonderlijk record aan voor elk element van de pagina. Hierdoor zijn W3C-logbestanden vaak groot en ondoorzichtig. Als een webpagina bijvoorbeeld bestaat uit meerdere afbeeldingsbestanden, een wave-bestand en een tekstbestand, en de pagina wordt één keer bezocht door één internetgebruiker, dan worden in het W3C-logbestand voor die gebeurtenis meerdere toegangsrecords aangemaakt. Dit kan het moeilijk maken om nuttige gegevens te extraheren, en kan de beheerder van de website ook een vertekend beeld geven van het aantal bezoeken dat de pagina werkelijk ontvangt. Dit is een van de redenen waarom logging van toepassingen vaak wordt gebruikt naast W3C-logging.