Vuistregel

Een vuistregel is een informeel principe dat bedoeld is om algemene leiding te geven in plaats van precieze richting. 

Mensen gebruikten ooit de uitdrukking vuistregel in verwijzing naar een ruwe natuurkundige meting, maar de term is geëvolueerd om van toepassing te zijn op elke vorm van  breed toepasbare en onnauwkeurige regel. Er wordt niet verwacht dat een vuistregel altijd het juiste antwoord geeft. 

Zie bijvoorbeeld hieronder drie vuistregels voor het omgaan met internetproblemen:

1. Als u een bericht krijgt dat de domeinnaamserver (DNS) uw pagina niet kan vinden en u zeker weet dat u hem correct hebt ingetypt of op een geldige link hebt geklikt, probeer het dan nog eens -- twee keer. Soms komen pakketten niet waar ze horen te zijn.

2. Als u een 404-foutmelding (pagina niet gevonden) krijgt, kan de pagina tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege een probleem op de doelsite. Probeer het later nog eens of stuur een e-mail waarin u de webmaster op de hoogte stelt van het probleem en hem vraagt de pagina te herstellen.

3. Wees u ervan bewust dat een pagina die u onlangs hebt bezocht, soms afkomstig kan zijn uit uw cache of de cache op een proxyserver binnen uw bedrijf. Om de "verse" versie van de pagina te krijgen, klikt u op reload in het menu.

Vuistregels leveren vaak best practices op. Een vuistregel bij inbraakdetectie is bijvoorbeeld dat records en profielen zo veel mogelijk unieke identifiers moeten hebben. Die vuistregel leidt tot de best practice van het opnemen van volledige padnamen voor bestanden en het volgen van een gebruikersidentificatieschema dat een gebruikers-ID koppelt aan het systeem waarop het zich bevindt.

De oorsprong van de uitdrukking vuistregel is enigszins omstreden. Velen beweren dat de oorspronkelijke "vuistregel" de wetgeving was die het op een gegeven moment legaal maakte voor een man om zijn vrouw te slaan, zij het niet met een werktuig dikker dan zijn duim. Er bestaan verwijzingen naar een dergelijke wet; er is echter nooit documentatie over de daadwerkelijke wet gevonden.

De verwijzing naar een grove maat voor timmerwerk en agrarische toepassingen is een meer waarschijnlijke bron van de uitdrukking. Het vroegst gedocumenteerde gebruik in deze zin is in J. Durham's Heaven upon Earth (1685): "Vele belijdende christenen zijn als dwaze bouwers, die bouwen op basis van gissingen en vuistregels"