Vroegwaarschuwingssysteem

Een vroegwaarschuwingssysteem (EWS) is technologie en bijbehorend beleid en procedures die zijn ontworpen om de schade van natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen en andere ongewenste gebeurtenissen te voorspellen en te beperken.

Vroegwaarschuwingssystemen voor natuurgevaren omvatten die welke zijn ontworpen voor overstromingen, aardbevingen, lawines, tsunami's, tornado's, aardverschuivingen en droogte. Andere systemen bestaan voor allerlei gebeurtenissen, zoals de lancering van raketten, de toestand van de wegen en het uitbreken van ziekten. De internationale strategie van de Verenigde Naties voor de beperking van rampen (ISDR) beveelt aan dat systemen voor vroegtijdige waarschuwing de volgende vier componenten hebben:

Risicokennis: Gegevens moeten systematisch worden verzameld en geanalyseerd en risicobeoordelingen moeten worden uitgevoerd.

Monitoring- en waarschuwingsdienst: Er moeten systemen zijn om risico's te monitoren en vroegtijdige waarschuwingen te geven.

Verspreiding en communicatie: Risico-informatie en vroegtijdige waarschuwingsberichten moeten worden bezorgd.

Responscapaciteit: Er moeten systemen zijn om te kunnen reageren op gebeurtenissen.

In de IT (informatietechnologie) worden systemen voor vroegtijdige waarschuwing gebruikt in verschillende omgevingen. Het Healthcare Alert Network (HAN) berichtensysteem gebruikt een verscheidenheid aan communicatiemiddelen, waaronder e-mail, omroepfaxen, televisie en telefoongesprekken, om lokale, staats- en federale autoriteiten en de media te waarschuwen voor urgente gezondheidsbedreigingen en noodzakelijke acties. Het SANS Institute noemt zijn Internet Storm Center, dat veiligheidsbedreigingen opspoort en erover rapporteert, een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor het internet. Software voor de analyse van sociale media kan een vroegtijdig waarschuwingssysteem bieden voor negatieve feedback van klanten, zoals klachten over producten of klantenservice. Systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor datacenters kunnen worden gebruikt om potentieel gevaarlijke omstandigheden op te sporen in de fysieke omgeving en in de hardware- en softwaresystemen.