Vrije software

Vrije software is software die vrij kan worden gebruikt, gewijzigd en gedistribueerd met slechts één restrictie: elke opnieuw gedistribueerde versie van de software moet worden gedistribueerd met de originele voorwaarden voor vrij gebruik, wijziging en distributie (bekend als copyleft). De definitie van vrije software is vastgelegd als onderdeel van het GNU Project en door de Free Software Foundation. Vrije software kan tegen betaling worden verpakt en verspreid; het "vrije" verwijst naar de mogelijkheid om het, al dan niet gewijzigd, opnieuw te gebruiken als onderdeel van een ander softwarepakket. Als onderdeel van de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen, kunnen gebruikers van vrije software ook toegang krijgen tot de broncode en deze bestuderen.