Voxel

Een voxel is een eenheid van grafische informatie die een punt in de driedimensionale ruimte definieert. Aangezien een pixel (beeldelement) een punt in tweedimensionale ruimte definieert met zijn x- en y-coördinaten , is een derde z-coördinaat nodig. In de driedimensionale ruimte wordt elk van de coördinaten gedefinieerd in termen van positie, kleur en dichtheid. Denk aan een kubus waar elk punt op een buitenzijde wordt uitgedrukt met een x , y coördinaat en de derde, z coördinaat definieert een plaats in de kubus vanaf die zijde, de dichtheid, en de kleur. Met deze informatie en software voor 3D-weergave kan een tweedimensionaal beeld vanuit verschillende hoeken worden verkregen en op de computer worden bekeken.

Medici en onderzoekers gebruiken nu door voxels en 3D-software gedefinieerde beelden om röntgenstralen, kathodebuisscans en MRI-scans (Magnetic Resonance Imaging) vanuit verschillende hoeken te bekijken, zodat zij in feite de binnenkant van het lichaam van buitenaf kunnen zien. Geologen kunnen op basis van geluidsecho's 3-D weergaven van aardprofielen maken. Ingenieurs kunnen complexe machines en materiaalstructuren bekijken om zwakke punten op te sporen.