Voorspellende technologie

Voorspellende technologie is een geheel van hulpmiddelen dat in staat is patronen in gegevens te ontdekken en te analyseren, zodat gedrag uit het verleden kan worden gebruikt om waarschijnlijk toekomstig gedrag te voorspellen. Voorspellende technologieën, waaronder data mining, neurale netwerken, en systeem modellering en simulatie, zijn toegepast op de studie van weersystemen, verkeerspatronen, aandelenmarkten, epidemiologie, consumentengedrag, en terroristische activiteiten, en vele andere gebieden van studie waar er een aanzienlijk aantal variabelen kan zijn.

Voorspellende technologie wordt steeds meer gebruikt voor marketing doeleinden. Veel detailhandelaren verzamelen bijvoorbeeld barcodegegevens bij hun verkooppuntterminals. De ruwe gegevens kunnen worden verwerkt om voorspellingen te doen over het gedrag van consumenten voor toekomstige campagnes. Amazon.com was een van de eerste online detailhandelaren die voorspellende technologie toepaste. De Amazon Web site stelt lijsten samen van koopwaar die bezoekers bekijken en toont lijsten van artikelen die klanten met vergelijkbare interesses hebben gekocht.

Een ander voorbeeld van voorspellende technologie is het door DARPA voorgestelde Total Information Awareness ( TIA ) systeem. Het uiteindelijke doel van het TIA-project is het verzamelen van enorme hoeveelheden informatie over individuen (deze verzameling gegevens wordt ook wel de informatiehandtekening van een individu genoemd) uit alle beschikbare bronnen, het verwerken van die gegevens en het gebruik van voorspellende technologie om potentiële terroristische activiteiten te identificeren en te voorkomen.