Voice morphing

Voice morphing (ook bekend als voice transformation en voice conversion) is de door software gegenereerde verandering van de natuurlijke stem van een persoon. Het doel kan zijn geluidseffecten aan de stem toe te voegen, de identiteit van de persoon te verhullen of zich voor te doen als een ander individu.

Software voor stemvervorming die een stem verandert om te klinken als een bepaalde persoon, is de meest geavanceerde technologie en het moeilijkst te creëren. Het CUED-project van de Universiteit van Cambridge legt uit: 

Er zijn in principe drie onderling afhankelijke problemen die moeten worden opgelost voordat een voice morphing-systeem kan worden gebouwd. Ten eerste is het belangrijk een wiskundig model te ontwikkelen om het spraaksignaal weer te geven, zodat de synthetische spraak kan worden geregenereerd en de prosodie kan worden gemanipuleerd zonder artefacten. Ten tweede moeten de verschillende akoestische signalen die mensen in staat stellen sprekers te identificeren, worden geïdentificeerd en geëxtraheerd. Ten derde moet worden beslist over het type conversiefunctie en de methode om de conversiefunctie te trainen en toe te passen.

In het Los Alamos National Laboratory in New Mexico ontwikkelden onderzoekers een technologie voor stemvervorming die hen in staat stelde overtuigende representaties te maken van de stemmen van een aantal generaals van de Verenigde Staten. In 1999 repliceerden onderzoekers van Los Alamos spraakpatronen van een 10 minuten durende opname van generaal Carl W. Steiner en lieten de generaal een boodschap horen: "Heren. We hebben u bijeengeroepen om u te informeren dat we de regering van de VS omver gaan werpen." Andere stemklonen waren Colin Powell die zei: "Ik word goed behandeld door mijn gijzelnemers."

Er zijn verschillende consumentenapplicaties voor stemvervorming beschikbaar. Een iPhone-app met de naam Voice Morphing biedt stemvervormingen als helium, gangster, robot en alien. Second Life voice morphing effecten zijn onder meer techie, mannelijk, vrouwelijk, eng en klein.