VM-automatisering

VM-automatisering is de mogelijkheid voor een virtuele machine (VM) om basisfuncties uit te voeren en de prestaties te optimaliseren op zichzelf of met minimale handmatige invoer. Een belangrijk doel van VM-automatisering is het minimaliseren van menselijke fouten en het verminderen van de hoeveelheid tijd die IT-beheerders nodig hebben om een grote, logische infrastructuur te beheren.

VM-automatiseringstools kunnen helpen bij het uitvoeren van routinematige taken, evenals bij de migratie en plaatsing van VM's. Plaatsing is het proces waarbij wordt bepaald waar elke virtuele machine zal draaien en wie de host zal zijn. Migratie is het balanceren van gegevens- en verwerkingsbelastingen door VM's te verplaatsen om het gebruik van hostgeheugen en verwerkingskracht te optimaliseren.

VM-automatisering heeft veel voordelen, maar is niet geschikt voor elke werklast of omgeving. Hoewel het goed werkt voor het creëren en beheren van grote aantallen VM's, kan voor kleinere organisaties het werk en de kosten van de tools die nodig zijn om VM-automatisering te implementeren ten koste gaan van de kostenefficiëntie van de VM's zelf in een kleine omgeving. Tools die speciaal zijn ontwikkeld voor het automatiseren van het beheer van virtuele machines op bedrijfsniveau zijn onder andere VMWare vSphere PowerCLI en de VMWare vRealize Suite.

VM-automatiseringsniveaus

Het automatiseringsniveau voor een virtuele machine kan worden gewijzigd in de instellingen van software zoals vSphere en de automatiseringsniveaus kunnen binnen verschillende VM's worden aangepast. Mogelijke niveaus zijn:

  • Handmatig - Het systeem doet aanbevelingen, maar implementeert deze pas als de gebruiker de wijzigingen handmatig doorvoert.
  • Volledig geautomatiseerd - Het systeem implementeert wijzigingen onmiddellijk.
  • Deeltelijk geautomatiseerd - Het systeem voert sommige wijzigingen door, zoals plaatsing, of in welke host een virtuele machine is genest, maar stelt alleen andere voor, zoals migratie, of hoe verschillende VM's worden verplaatst om een groter netwerk te belasten.
  • Uitgeschakeld - Het systeem doet geen suggesties en wijzigt niets.