Visual J

Visual J# (soms ook bekend als gewoon J#) is een set programmeerhulpmiddelen waarmee ontwikkelaars de programmeertaal Java kunnen gebruiken om toepassingen te schrijven die op Microsofts .NET runtime-platform zullen draaien. Hoewel Microsoft de Java Virtual Machine niet ondersteunt als onderdeel van .NET, stelt Visual J# een programmeur die vertrouwd is met of de voorkeur geeft aan de concepten en taalsyntaxis van Java in staat een programma te schrijven en te compileren dat met succes zal draaien op het .NET Framework Common Language Runtime-platform. De source statements worden gecompileerd in Microsoft Intermediate Language (MSIL), wat het equivalent is van Java bytecode. Een programma dat reeds in Java bytecode is gecompileerd, kan in MSIL worden omgezet.

Met Visual J# voegt Microsoft zijn eigen klassebibliotheken toe die het equivalent zijn van de Java Development Kit level 1.1.4 klassebibliotheken. Visual J# ondersteunt de functionaliteit van Visual J++ en Microsoft extensies. Voor gebruikers van Visual J++ biedt Visual J# volgens Microsoft een vertrouwde interface en kunnen beide ontwikkelsystemen en projectbestanden op dezelfde machine worden gebruikt.

Een bronbestand dat in Visual J# is geschreven, krijgt standaard het achtervoegsel .jsl.