Virtuele gemeenschap

Een virtuele gemeenschap is een gemeenschap van mensen die gemeenschappelijke interesses, ideeën en gevoelens delen via het Internet of andere samenwerkingsnetwerken. Een mogelijke uitvinder van deze term en een van de eerste voorstanders ervan was Howard Rheingold, die een van de eerste grote internetgemeenschappen creëerde, "The Well" genaamd. In zijn boek, The Virtual Community , definieert Rheingold virtuele gemeenschappen als sociale aggregaties die ontstaan uit het Internet wanneer genoeg mensen lang genoeg en met voldoende menselijk gevoel openbare discussies voeren om webben van persoonlijke relaties in cyberspace te vormen.

Virtuele gemeenschappen kunnen worden gezien als subgroepen binnen Marshall McLuhan's notie van cyberspace als een "global village". Vóór het Web bestonden er virtuele gemeenschappen op bulletin board services ( BBS ) en vele bestaan nog steeds. Sommige virtuele gemeenschappen of hun facilitators gebruiken de metafoor van een koffiehuis of iets dergelijks om gebruikers te helpen de gemeenschap te visualiseren. In het algemeen zijn er twee soorten communicatie tussen de leden van de virtuele gemeenschap: berichten plaatsen en chatten in real time. Usenet-nieuwsgroepen zijn een voorbeeld van de eerste soort. Veel websites, zoals Geocities, bevorderen de uitwisseling van informatie over onderwerpen. Voor real-time chat is Internet Relay Chat ( IRC ) een systeem dat door veel websites wordt gebruikt die virtuele gemeenschappen bevorderen.