Vierkantswortelsymbool

Het vierkantswortelsymbool ( sqr-1.gif) wordt gebruikt om de grootheid of grootheden aan te geven die bij vermenigvuldiging met zichzelf of zichzelf resulteert in de grootheid waarop het symbool betrekking heeft. In technische toepassingen wordt de vierkantswortel soms aangeduid als de "halve macht", met gebruikmaking van de breuk exponent 1/2.

Hier volgen twee voorbeelden van het gebruik van het vierkantswortelteken:

sqr-2.gif

sqr-3.gif

In het eerste geval geeft het symbool de vierkantswortel van 4 aan de linkerkant aan, en de twee geldige resultanten aan de rechterkant. In het tweede geval geeft de uitdrukking de vierkantswortel van de gehele hoeveelheid aan ( x + y - z ).

Wanneer een vierkantswortelsymbool wordt gebruikt met een uitdrukking waarbij twee of meer getallen of variabelen betrokken zijn, wordt de betrokken grootheid aangegeven door de omvang van de horizontale lijn die aan de opperd is bevestigd. The symbol applies only to that quantity underneath the horizontal line.

Also see Mathematical Symbols .