Video game design

Video game design is het proces van het bedenken, plannen en regisseren van de creatie van een elektronisch spel waarbij spelers beelden op een elektronisch scherm besturen. Video game design vereist een sterke achtergrond in logica, alsmede een praktische kennis van speltheorie en menselijke psychologie.

Net zoals een filmregisseur zich voorstelt hoe een scène in een film de kijker moet laten voelen, moet een videogame-ontwerper zich de conceptuele, technische en artistieke elementen voorstellen die de spelers de gewenste spelervaring zullen bieden. De ontwerper moet bijvoorbeeld nagaan of sommige aspecten van het spel samenwerking zullen vereisen om de spelers succesvol te laten zijn, dan wel of het spel competitief zal zijn en van elke speler zal vereisen dat hij onafhankelijk handelt. Elk type gebruikerservaring heeft zijn eigen uitdagingen. Om de verwachtingen realistisch te houden, moeten ontwerpers ook de beperkingen van de hardware begrijpen waarop het spel zal draaien.

Naast beslissingen over het verhaal, moet de ontwerper ook het tempo van het spel plannen en bepalen welke rol beloningen en straffen, als die er al zijn, zullen spelen. Dit vereist dat de ontwerper elke ITTT afhankelijkheid in kaart brengt, wat simpelweg betekent "Als de speler dit doet, dan zal dat gebeuren. ITTT in kaart brengen kan erg tijdrovend zijn als het handmatig gedaan wordt. Om er zeker van te zijn dat alle afhankelijkheden in een spel worden meegenomen, vertrouwen ontwerpers vaak op een geformaliseerd ontwerp raamwerk.

Een ontwerper die bijvoorbeeld het Mechanics, Dynamics, Aesthetics raamwerk (MDA raamwerk) volgt, zal meestal beginnen met het bepalen welke beperkingen het gedrag van de speler zullen sturen. Dit aspect van de ontwikkeling wordt aangeduid als de mechanica van het spel. Vervolgens zal de ontwerper beslissen hoe spelers in staat zullen zijn om te interageren met het spel; dit aspect van het spelontwerp wordt de dynamiek van het spel genoemd. Tenslotte moet de ontwerper in detail uitleggen wat de gebruiker moet voelen tijdens het spelen van het spel. De gewenste emotionele respons wordt de esthetiek van het spel genoemd.

Als een videospel eenmaal is ontworpen, kan het ontwikkelteam een game-engine gebruiken om een prototype te bouwen. Game-engines zijn herbruikbare componenten die ontwikkelaars gebruiken om snel een spel te coderen, zonder dat de ontwikkeling vanaf nul hoeft te beginnen. Populaire game engines zijn Unreal Engine van Epic Games en GameMaker van YoYo Games.

Zie ook: design thinking