Vestigial sideband (VSB)

Vestigial sideband (VSB) is een type amplitudemodulatie ( AM ) techniek (soms VSB-AM genoemd ) die gegevens codeert door de amplitude van een enkele draaggolffrequentie te variëren . Gedeelten van één van de overbodige zijbanden worden verwijderd om een rudimentair zijbandsignaal te vormen - zo genoemd omdat een overblijfsel van de zijband overblijft.

Bij AM fluctueert de draaggolf zelf niet in amplitude. In plaats daarvan verschijnen de modulerende gegevens in de vorm van signaalcomponenten op frequenties die iets hoger en lager liggen dan die van de draaggolf. Deze componenten worden zijbanden genoemd. De onderste zijband (LSB) verschijnt bij frequenties onder de draaggolffrequentie; de bovenste zijband (USB) verschijnt bij frequenties boven de draaggolffrequentie. De eigenlijke informatie wordt verzonden in de zijbanden, niet in de draaggolf; beide zijbanden dragen dezelfde informatie. Omdat LSB en USB in wezen spiegelbeelden van elkaar zijn, kan één ervan worden weggegooid of worden gebruikt voor een tweede kanaal of voor diagnostische doeleinden.

VSB-transmissie is vergelijkbaar met single-sideband (SSB)-transmissie, waarbij één van de zijbanden volledig wordt verwijderd. Bij VSB-transmissie wordt de tweede zijband echter niet volledig verwijderd, maar gefilterd om alle frequenties behalve het gewenste frequentiebereik te verwijderen.

Eight-level VSB ( 8-VSB ) werd ontwikkeld door Zenith voor opname in de Advanced Television Systems Committee ( ATSC reeks van digitale televisie ( DTV ) normen.