Vertical interval time code (VITC)

Vertical interval time code (afgekort VITC en soms uitgesproken als VIHT-see) is een timingsignaal dat deel uitmaakt van een video-opname. Het wordt opgenomen in het verticale spatie-interval s tussen opeenvolgende beeldframes, vandaar het "verticale interval."

VITC is een van de twee timingschema's die door de Society of Motion Picture and Television Engineers ( SMPTE ) in de jaren zestig zijn goedgekeurd. De andere, bekend als longitudinale tijdcode ( LTC ), wordt gebruikt voor audio-opnamen.

VITC kent een specifieke tijd in uren, minuten en seconden toe aan elk verticaal spatie-interval in een video-opname, samen met een framenummer. De tijdcode kan worden gebruikt om een opname op een bepaalde chronologische tijd te laten beginnen (zoals 17.00 uur), of kan worden gebruikt om een afspeelmachine gesynchroniseerd te houden met een mastertijdbron. De eerste toepassing kan worden gebruikt door een televisiekijker thuis, terwijl de tweede toepassing eerder door een omroeporganisatie zal worden gebruikt.