Verminderen, hergebruiken, recyclen (R3)

Wat is verminderen, hergebruiken, recyclen (R3)? 

Verlichten, hergebruiken en recyclen (R3) zijn de drie essentiële componenten van milieuverantwoord consumentengedrag.

R3 wordt ook wel de afvalhiërarchie genoemd. Hier volgt hoe die hiërarchie zou kunnen worden toegepast op computers:

  • Het concept achter de eerste R, verminderen, is dat u het aantal aankopen dat u in de eerste plaats doet, moet beperken. Zo zou u bijvoorbeeld uw huishouden kunnen beperken tot één computer.
  • Het concept achter de tweede R, hergebruik, is dat u spullen zo veel mogelijk moet hergebruiken voordat u ze vervangt. Zo is het meestal milieuvriendelijker om uw computer te updaten dan hem weg te doen en een nieuwe te kopen. Maar als u uw computer vervangt, moet u ervoor zorgen dat de computer of onderdelen ervan worden hergebruikt. Veel liefdadigheidsorganisaties verwelkomen donaties van tweedehands computers.
  • Het concept achter de derde R, recyclen, is dat u ervoor moet zorgen dat voorwerpen of onderdelen ervan zo veel mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. Als je computer niet geschikt is voor hergebruik, kun je hem doneren aan een van de organisaties, zoals StRUT (Students Recycling Used Technology), die hem opknappen of de onderdelen ervan recyclen.

Soms wordt er een vierde R aan de drie basisregels toegevoegd, die meestal staat voor "heroverwegen" of "herstellen". Rethink wordt soms vooraan in de hiërarchie toegevoegd, wat betekent dat we onze opties moeten overwegen en moeten nadenken over hun effect op het milieu. Terugwinnen, de laatste R, verwijst naar de praktijk van het nuttig aanwenden van afvalproducten. Bij het ontbinden van afval ontstaat bijvoorbeeld methaangas (een van de broeikasgassen), dat op sommige stortplaatsen wordt teruggewonnen en verbrand voor energie in plaats van het te laten verdwijnen.

Lees meer over IT:
>
Wikipedia heeft meer informatie over R3 in zijn item voor de afvalhiërarchie.