Verduisteringsperiode

Een verduisteringsperiode is een tijdsperiode waarin de toegang tot iets dat gewoonlijk beschikbaar is, verboden is. 

In een financiële context is een verduisteringsperiode een tijdsperiode waarin het leidinggevenden en/of werknemers van een bedrijf die toegang hebben tot voorkennis, verboden is effecten van het bedrijf te kopen of te verkopen. Het doel van een black-out periode is het voorkomen van handel met voorkennis op basis van informatie die niet beschikbaar is voor het grote publiek.

Veel bedrijven hebben regelmatig black-out periodes in samenhang met de fiscale kwartaal- en fiscale jaarrapportage van de winst, omdat insiders van het bedrijf in het bezit zijn van informatie voordat deze openbaar wordt gemaakt. Een bedrijf kan ook een black-out periode instellen wanneer nieuws over een gebeurtenis of potentiële gebeurtenis niet onmiddellijk openbaar zal worden gemaakt. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn fusies en overnames (M&A), technologische vooruitgang en bedrijfsreorganisatie, naast een groot aantal andere mogelijkheden. 

Black-outperiodes voor de handel worden opgelegd door het bedrijf in kwestie, en niet door de Securities and Exchange Commission (SEC) of een andere organisatie die handelsgerelateerde activiteiten reguleert. De SEC verbiedt echter handel met voorkennis tijdens sperperioden. 

Een verwante term, "stille periode", verwijst naar soortgelijke perioden, gerelateerd aan soortgelijke gebeurtenissen, die insiders in bedrijven verbieden selectief informatie bekend te maken aan sommige beleggers voordat die informatie openbaar is gemaakt.