Verbeterd rijbewijs (EDL)

Een verbeterd rijbewijs (EDL) is een door de overheid afgegeven rijbewijs dat, naast de standaardkenmerken van een rijbewijs, een RFID-tag bevat waarmee ambtenaren de biografische en biometrische gegevens van de eigenaar kunnen opvragen.

De EDL slaat zelf geen gebruikersgegevens op, maar maakt via een unieke identificatiecode verbinding met het dossier van de kaarthouder in een beveiligde database. De RFID-chip zendt de ID van de kaarthouder naar het ontvangende systeem en het systeem haalt de informatie op die bij die ID hoort. 

EDL's zijn Real ID-compliant, wat betekent dat ze ook het volgende bevatten:

  • Een foto van het gezicht van de rijbewijshouder.
  • Fysieke veiligheidskenmerken die zijn ontworpen om vervalsing of duplicatie van de ID te voorkomen, waaronder een hologram.
  • Machine-leesbare streepjescodes die aanvullende gegevens kunnen bevatten.

Voor reizen over de weg, per spoor en over zee, kan een EDL worden gebruikt in plaats van een paspoort bij grensovergangen. A passport is required for international air travel, however.