Vector graphics rendering (VML)

Vector graphics rendering, soms afgekort tot VML, verwijst naar schaalbare vectorafbeeldingen (SVG) die in webpagina's worden gebruikt. Deze functie werd op grote schaal gebruikt met Microsoft Internet Explorer versie 5.

Vectorafbeeldingen bieden voordelen ten opzichte van traditionele bitmap-formaten zoals GIF of JPG. Het belangrijkste is misschien wel het feit dat vectorafbeeldingen bij bepaalde soorten beeldmateriaal veel kleiner zijn, in termen van het aantal bytes dat ze bevatten, dan bitmapbestanden van dezelfde objecten met vergelijkbare details. Webpagina's worden daardoor sneller geladen. Een ander voordeel van vectorafbeeldingen is dat ze gemakkelijk kunnen worden geschaald zonder verlies van beeldresolutie.

Vectorafbeeldingen zijn het meest geschikt voor afbeeldingen waarin de vormen door wiskundige functies kunnen worden gedefinieerd (bijvoorbeeld rechte lijnen, eenvoudige krommen, golven, cirkels, ellipsen, vierkanten, rechthoeken, en driehoeken). In sommige situaties zijn vectorafbeeldingen inferieur aan bitmapafbeeldingen. Een voorbeeld is een foto van een complex natuurtafereel met bomen, wolken en andere objecten met fractale kenmerken. Hoewel het mogelijk is om een dergelijke afbeelding in vector-formaat weer te geven, kan het vector-bestand verscheidene malen meer bytes bevatten dan het equivalente bitmap-bestand.