Valuta

Munteenheid is alles wat algemeen wordt aanvaard om waarde te hebben als ruilmiddel, zodat het kan worden verhandeld voor goederen en diensten. Het handelssysteem binnen een economie is gebaseerd op haar valuta, die meestal specifiek is voor een land en uitgegeven wordt door de overheid van dat land.

Munteenheid kan al dan niet een fysieke representatie hebben; contant geld is bijvoorbeeld valuta in de vorm van biljetten en munten die waarde hebben ten opzichte van goederen en diensten, evenals andere valuta's. Digitale valuta's, zoals bitcoin, bestaan in software en worden elektronisch gegenereerd, opgeslagen en overgedragen.

Munteenheid kan ook verwijzen naar niet-monetaire activa die andere voordelen opleveren. Gespecialiseerde kennis of informatie wordt vaak beschouwd als een soort valuta. Wie erover beschikt, kan er andere dingen mee verwerven - zoals een baan, een promotie of een publiek.

In een zakelijke omgeving is data monetization het proces waarbij bedrijfsgegevens worden omgezet in valuta. Data currency kan verwijzen naar een bedrag in dollars dat aan data wordt toegekend of meer in het algemeen naar de niet-specifieke monetaire waarde ervan.

Sociale valuta, een andere toepassing van de term, verwijst naar persoonlijke activa en attributen die een individu helpen succesvol te zijn in sociale omgevingen.