Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is een zogenaamde "derde generatie (3G)," breedband , pakket-gebaseerde transmissie van tekst, gedigitaliseerde stem, video, en multimedia met datasnelheden tot en mogelijk hoger dan 2 megabits per seconde ( Mbps ), die een consistente reeks diensten biedt aan gebruikers van mobiele computers en telefoons, ongeacht waar zij zich in de wereld bevinden. UMTS, dat gebaseerd is op de GSM-communicatienorm (Global System for Mobile) en door belangrijke normalisatie-instanties en fabrikanten wordt gesteund, is de geplande norm voor mobiele gebruikers over de hele wereld tegen 2002. Zodra UMTS volledig is ingevoerd, kunnen computer- en telefoongebruikers voortdurend met het internet verbonden zijn wanneer zij reizen en, aangezien het om een roamingdienst gaat, over dezelfde reeks mogelijkheden beschikken, ongeacht waar zij naartoe reizen. De gebruikers zullen toegang hebben via een combinatie van terrestrische draadloze en satelliettransmissies. Totdat UMTS volledig is ingevoerd, kunnen gebruikers beschikken over multimodale toestellen die overschakelen op de momenteel beschikbare technologie (zoals GSM 900 en 1800) waar UMTS nog niet beschikbaar is.

De huidige cellulaire telefoonsystemen zijn hoofdzakelijk circuitgeschakeld, waarbij de verbindingen altijd afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van het circuit. Een pakketgeschakelde verbinding, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Internet Protocol ( IP ), houdt in dat er altijd een virtuele verbinding beschikbaar is met elk ander eindpunt in het netwerk. Het zal het ook mogelijk maken nieuwe diensten aan te bieden, zoals alternatieve factureringsmethoden (pay-per-bit, pay-per-session, flat rate, asymmetrische bandbreedte, en andere). De hogere bandbreedte van UMTS belooft ook nieuwe diensten, zoals videoconferenties. UMTS belooft de virtuele thuisomgeving (Virtual Home Environment - VHE) te realiseren, waarin een roamende gebruiker dezelfde diensten kan krijgen als thuis of op kantoor, via een combinatie van transparante terrestrische en satellietverbindingen.

Proeven met de UMTS-technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde prototypes van mobiele telefoons en computers, worden momenteel uitgevoerd door Nortel Networks en BT (British Telecommunications).

Het elektromagnetische stralingsspectrum voor UMTS is vastgesteld als de frequentiebanden 1885-2025 MHz voor toekomstige IMT-2000-systemen, en 1980-2010 MHz en 2170-2200 MHz voor het satellietgedeelte van UMTS-systemen.