Unique device identifier (UDID)

Een unique device identifier (UDID) is een reeks van 40 tekens die aan bepaalde Apple-apparaten, waaronder de iPhone, iPad en iPod Touch, is toegewezen. Elk UDID-teken is een cijfer of een letter van het alfabet.

Door gebruik te maken van de UDID kunnen derden, met name verkopers van apps, het gedrag van abonnees volgen. Deze bedrijven kunnen te weten komen wat de gebruiker leuk vindt, en vervolgens de reclame daarop afstemmen. Helaas kan deze UDID-functie ook worden misbruikt. In 2010 begonnen sommige gebruikers te klagen over de ongeoorloofde bekendmaking van hun individuele identiteit. Sommige apps koppelden bijvoorbeeld de echte naam van de gebruiker aan de UDID van het apparaat, zonder dat de abonnee dat wist of daar toestemming voor had gegeven.

Omdat de bezitters van apparaten zich steeds meer zorgen gingen maken over hun privacy, begon Apple app-ontwikkelaars te ontmoedigen om klanten met UDID's te volgen. In 2012 begon Apple apps te weigeren die gebruikmaakten van UDID's.