Ultrabreedband

DEFINITION - Ultrabreedband (ook bekend als UWB of als digital pulse wireless) is een draadloze technologie voor het overbrengen van grote hoeveelheden digitale gegevens over een breed spectrum van frequentiebanden met een zeer laag vermogen voor een korte afstand. Ultrabreedbandradio kan niet alleen met een zeer laag vermogen (minder dan 0,5 milliwatt) een enorme hoeveelheid gegevens over een afstand tot 230 voet overbrengen, maar is ook in staat signalen door deuren en andere obstakels te transporteren die signalen met beperktere bandbreedten en een hoger vermogen meestal reflecteren. Ultrabreedband kan worden vergeleken met een andere draadloze technologie voor korte afstanden, Bluetooth, een standaard voor het verbinden van draadloze handapparatuur met andere soortgelijke apparatuur en met desktopcomputers.

Ultrabreedband zendt tegelijkertijd digitale pulsen uit die zeer nauwkeurig zijn getimed op een draaggolfsignaal over een zeer breed spectrum (aantal frequentiekanalen). Zender en ontvanger moeten op elkaar zijn afgestemd om pulsen met een nauwkeurigheid van triljoensten van een seconde te kunnen zenden en ontvangen. Op elke frequentieband die reeds in gebruik kan zijn, heeft het ultrabreedbandsignaal minder vermogen dan de normale en te verwachten achtergrondruis, zodat theoretisch geen interferentie mogelijk is. Time Domain, een bedrijf dat een aanvraag heeft ingediend om de technologie te mogen gebruiken, maakt gebruik van een door IBM vervaardigde microchip om 1,25 miljoen bits per seconde te verzenden, maar zegt dat er mogelijkheden zijn voor een datasnelheid van miljarden bits per seconde.

Ultra wideband heeft twee hoofdtypen toepassingen:

1) Toepassingen met radar, waarbij het signaal door nabijgelegen oppervlakken dringt, maar verder weg gelegen oppervlakken reflecteert, waardoor objecten achter muren of andere bedekkingen kunnen worden gedetecteerd.

2) Spraak- en datatransmissie met behulp van digitale pulsen, waardoor met een zeer laag vermogen en relatief lage kosten informatie met zeer hoge snelheid binnen een beperkt bereik kan worden overgebracht.

In de V.S., heeft de Federal Communications Commission het commerciële gebruik van ultrabreedband op 14 februari 2002 goedgekeurd.

Learn More About IT

SearchMobileComputing.com kan u op weg helpen om meer te leren over ultrabreedband.