Uitschakeleenheid (automaat)

Een uitschakeleenheid is het deel van een automaat dat de stroomkring opent in geval van thermische overbelasting, kortsluiting of aardlek.  Een open stroomkring geleidt geen elektriciteit omdat ofwel lucht, ofwel een andere isolator de stroom in de stroomkring heeft gestopt of onderbroken.

Er zijn twee soorten uitschakeleenheden, elektromechanische (ook thermisch magnetische genoemd) en elektronische.   Een elektromechanische uitschakeleenheid heeft bewegende delen; het combineert een stroomgevoelig elektromechanisch apparaat met een thermisch gevoelig apparaat en de twee apparaten werken samen om te bepalen wanneer  het circuit mechanisch moet worden geopend. Een elektronische uitschakeleenheid is een programmeerbaar apparaat dat de stroom door de stroomonderbreker meet en de tijd bepaalt, en indien nodig een uitschakelsignaal geeft.