Uitdrukkelijke toestemming

Uitdrukkelijke toestemming is toestemming voor iets dat specifiek wordt gegeven, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.

Uitdrukkelijke toestemming staat in contrast met impliciete toestemming, wat een veronderstelling van toestemming is die wordt afgeleid uit handelingen van het individu. De termen worden vaak gehoord in relatie tot e-mailmarketingcampagnes en anti-spamwetgeving. Uitdrukkelijke toestemming wordt over het algemeen hoger gewaardeerd dan impliciete toestemming, en marketeers zijn vaak minder beperkt wanneer e-mailontvangers hebben gekozen voor het ontvangen van hun mailings. 

Best practices voor e-mailmarketing omvatten het specifiek vragen aan ontvangers om toestemming voor mailings en het vereisen van dubbele opt-in procedures (zoals het beantwoorden van een e-mail of online aanmelden en ook klikken op een follow-up link om te bevestigen). Marketeers moeten de naam van de partij die toestemming vraagt en de naam van het bedrijf, adres website, telefoonnummer en fysieke / postadressen vermelden. It's also crucial to included a functional unsubscribe link. 

See also: permission marketing, unsolicited bulk email (UBE)