Turbine

Een turbine is een machine die rotatie-energie van een vloeistof die door een rotorsysteem wordt opgevangen, omzet in bruikbare arbeid of energie. 

Turbines bereiken dit door middel van mechanische overbrenging of elektromagnetische inductie om elektriciteit te produceren. Typen turbines zijn onder meer stoomturbines, windturbines, gasturbines of waterturbines. Mechanische toepassingen van turbinekracht gaan terug tot de Griekse oudheid. De eerste windmolens maakten gebruik van tandwielen en assen om machines aan te drijven. Windmolens en waterraderen zijn ook vormen van turbines en kunnen onder meer een molensteen aandrijven om graan te malen.

Thermische stoomturbines aangedreven door het verbranden van olie of kolen of het gebruik van kernenergie behoren nog steeds tot de meest gangbare methoden om elektriciteit te produceren. Groene elektriciteitstoepassingen omvatten windturbines en waterturbines die worden gebruikt in toepassingen voor windenergie en getijdenenergie.

Omwille van de vele toepassingen van de turbine in een grote verscheidenheid van technologieën, wordt er nog steeds onderzoek gedaan om de efficiëntie van de turbine en de rotor te perfectioneren.

Zie een demonstratie van hoe een windturbine werkt: