Troubleshooting

Troubleshooting is een systematische aanpak voor het oplossen van problemen die vaak wordt gebruikt om problemen met complexe machines, elektronica, computers en softwaresystemen op te sporen en te corrigeren.

De eerste stap in troubleshooting is het verzamelen van informatie over het probleem, zoals een ongewenst gedrag of een gebrek aan verwachte functionaliteit. Andere belangrijke informatie omvat gerelateerde symptomen en speciale omstandigheden die nodig kunnen zijn om het probleem te reproduceren.

Als het probleem en hoe het te reproduceren zijn begrepen, kan de volgende stap zijn om onnodige componenten in het systeem te elimineren en te verifiëren dat het probleem blijft bestaan, om incompatibiliteit en oorzaken van derden uit te sluiten. 

Vervolgend, ervan uitgaande dat het probleem blijft bestaan, kan men vervolgens algemene oorzaken controleren. Afhankelijk van het specifieke probleem en de ervaring van de probleemoplosser, kan deze een aantal ideeën hebben. Hij kan ook de productdocumentatie raadplegen en/of onderzoek doen in een ondersteuningsdatabase of via een zoekmachine.

Nadat veelvoorkomende oorzaken zijn uitgesloten, kan de troubleshooter zijn toevlucht nemen tot het meer systematische en logische proces van het verifiëren van de verwachte functie van onderdelen van een systeem. Een veelgebruikte methode is de split-half troubleshooting aanpak: Bij een probleem dat het gevolg is van een aantal mogelijke onderdelen in serie, test men halverwege de rij van onderdelen. Als het middelste onderdeel werkt, gaat men naar het midden van de resterende onderdelen, om het einde te benaderen. Als de test een probleem aan het middenpunt vindt, doet men een splitsing naar het begin van de lijn tot het probleemonderdeel is gevonden. Het split-half proces kan tijd besparen in systemen die afhankelijk zijn van veel componenten.

Als het probleemonderdeel is geïdentificeerd, kan het worden afgesteld, gerepareerd of vervangen als dat nodig is. Bewijs van effectieve troubleshooting wordt geleverd wanneer het probleem niet meer reproduceerbaar is en de functie is hersteld.

Het succes van troubleshooting hangt vaak af van de grondigheid en de ervaring van de troubleshooter. Dat gezegd hebbende, de meerderheid van degenen die tech savvy ontwikkelen, hebben waarschijnlijk vrienden, collega's en familie die hen om hulp vragen.

Mensen die niet de tijd of het geduld hebben om hun eigen problemen op te lossen, vergeven misschien af en toe wat gemopper of een LMGTFY (Let Me Google That For You)-link met een knipoog.