Trinair

Trinaire logica is digitale logica met drie niveaus, waarbij de toestanden worden voorgesteld door de getallen -1, 0, en 1. Als alternatief kunnen de drie toestanden worden voorgesteld door de getallen 0, 1, en 2. Het kleinste getal komt overeen met logische onwaarheid, het hoogste getal met logische waarheid, en de middelste waarde met logische neutraliteit (noch waarheid, noch onwaarheid). Trinaire logica wordt niet vaak gebruikt. De binaire logica, waarin er slechts twee toestanden zijn, voorgesteld door 0 en 1, is het meest gangbaar in de informatica en de elektronica.

In het trinaire getallenstelsel kan elk individueel cijfer slechts één van de drie waarden hebben: 0, 1, of 2. Hele getallen in dit stelsel tellen als volgt op: 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 100, 101, 102, ..., 220, 221, 222, 1000, 1001, 1002, ..., 2221, 2222, 10000, 10001, 10002, ... . Het trinaire getallenstelsel wordt zelden gebruikt. In computertoepassingen is het binaire systeem bijna universeel. Sommige computertoepassingen gebruiken octale en hexadecimale getallenstelsels. Het decimale getallenstelsel wordt gebruikt in lekendocumentatie en in algemeen wetenschappelijk werk.